Discover the Irish language right here in Canberra

   
     Email: cila.enquiries@gmail.com
Tap To Call

Secondary Level – 2016 Semester 1 – Prt 2

Week 4

Homework:
Coimisiún na Scrúduithe Stáit – 2009 – LINK HERE
Ceist 4 (a) agus (b) (lch. 6 &7)
Ceist 6 (b) amhain ((b) only, not (a))(lch.11)
Past exams for practice:
Junior Certificate – Foundation

TEG – Listening Exercises

52 Sec Eamonn agus Siobhan Link Here
1.20 Nom Suil Siar Link Here
37 Sec Deacrachtai Cumarsaide Link Here
1.56 Nom Coinniollacha Oibre Link Here
41 Sec Suil Siar Link Here

Drills – Lesson 1 – “To be”

Tá mé – I am Is … mé – I am
Tá tú – you (singular) are Is… tú – you are
Tá sé  –  he, (it) is Is… sé  –  he, (it) is
Tá sí – she is Is… sí – she is
Táimid  –  we are Is… muid  –  we are
Tá sibh  –  you (plural) are Is… sibh  –  you (plural) are
Tá siad –  they are Is… siad –  they are
An bhfuil mé? – am I? Níl mé – I am not
An bhfuil tú? – are you? (singular) Níl tú – you (singular) are not
An bhfuil sé? – is he? Níl sé – he is not
An bhfuil sí? – is she? Níl sí – she is not
An bhfuilimid? – are we? Nílimid – we are not
An bhfuil sibh? – are you? (plural) Níl sibh – you (plural) are not
An bhfuil siad? – are they? Níl siad – they are not

D1.1 –To give you fluency and practice in pronunciation, we now introduce a progressive drill. Repeat the drill several times when the lessons call for it. Each time you repeat it, it becomes easier.

An bhfuil mé sa ghairdín? Am I in the garden?
Níl mé sa ghairdín. I am not in the garden.
Tá tú sa ghairdín. You are in the garden
An bhfuil tú sa ghairdín? Are you in the garden?
Níl tú sa ghairdín. You are not in the garden.
Tá sé sa ghairdín. He is in the garden.
An bhfuil sé sa ghairdín? Is he in the garden?
Go on from here. Your last sentence will be: Tá mé sa ghairdín. I am in the garden. It may help to write these out before you say them.

Week 5,6 & 7

Homework:

SCRÚDÚ AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH, 2015 GAEILGE – GNÁTHLEIBHÉAL Click Here
Ceist 1, lch 5
Ceist 2, (a), lch 6
Ceist 3, (a), lch 9
Ceist 2 (b, c) – lch 7 & 8
Ceist 3 (b) – lch 10
 

Units for TEG Audio will be 6 – 8. Links to audio for units 6 can be found in the archives under previous homework. Units 7 and 8 are listed below.

TEG – Listening Exercises

52 Sec Eamonn agus Siobhan Link Here
1.20 Nom Suil Siar Link Here
37 Sec Deacrachtai Cumarsaide Link Here
1.56 Nom Coinniollacha Oibre Link Here
41 Sec Suil Siar Link Here

Drills: Independent homework.

Match the sentences below. Answers are below but try not to look until after you’ve completed the exercise.

a. My newspaper was on the table. But where is it now? 1. Tá rothar dearg agam anois. Bhí ceann gorm agam aréir.
b. I have a red bike now. Last night I had a blue one. 2. Chonaic mé do chóta agus do bhríste i do mhála.
c. I didn’t see the old man’s dog at the window. 3. An bhfaca tú an gúna álainn sin san fhuinneog?
d. There’s no tea in that cup. There’s milk in it. 4. Bhí mo nuachtán ar an mbord. Ach, cá bhfuil sé anois?
e. I didn’t see your jumper on the gate. 5. An bhfuil éisc agat sa bhuidéal sin?
f. Were there spots on the crab? 6. Tá díon tuí ar theach mo mhic.
g. Have you got fish in that bottle? 7. Ní fhaca mé madra an tseanfhir ag an bhfuinneog.
h. Have you a mouse in that small box? 8. An é sin d’asal. Tá sé ag siúl sa treo seo.
i. I saw a big red crab under that stone. 9. An bhfuil luch agat sa bhosca beag sin?
j. Please don’t walk on the grass. 10. Ní fhaca mé do gheansaí ar an ngeata.
k. Is that your bike at the wall? 11. An raibh spotaí ar an bportán?
l. I saw your coat and trousers in your bag. 12. Chonaic mé portán mór dearg faoin gcloch sin.
m. The man’s dog was up on the wall of the castle. 13. Bhí madra an fhir thuas ar bhalla an chaisleáin.
n. What’s that you have in the box? 14. Ná siúl ar an bhféar, más é do thoil é.
o. What’s that under the chair? 15. An é sin do rothar ag an mballa?
p. My son’s house has a straw (thatched) roof. 16. Cad é sin atá agat sa bhosca?
q. Is that your donkey? He’s walking in this direction. 17. Bhí úll agus arán i mála an chailín.
r. Did you see that beautiful dress in the window? 18. Níl aon tae sa chupán sin. Tá bainne ann.
s. There was an apple and bread in the girl’s bag. 19. Cad é sin faoin gcathaoir?
Answers:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
4 1 7 18 10 11 5 9 12 14 15 2 13 16 19 6 8 3 17